Yidaa jalumbaw! Yidaa yilaana! Guurigundi wajaarr! Yidaa! Yidaa! Yidaa!

(Always was, always will be, Aboriginal land. Always! Always! Always!)

 

Subscribe to our Newsletter